Informacije o obradi osobnih podataka sudionika

Kontrast d.o.o. (u daljnjem tekstu "Kontrast") želi obavijestiti sudionike nagradbe igre "Jacobs nagradna igra" na web stranici www.jacobsnagradnaigra.com (u daljnjem tekstu "Sudionici" i "Promocija") u vezi s metodama obrade osobnih podataka danih Kontrastu, u skladu s Europskom uredbom br. 679/2016 u vezi sa zaštitom osobnih podataka („Europska uredba o privatnosti“) i primjenjivom zakonodavstvu o privatnosti.

 1. Voditelj obrade podataka i izvršitelji obrade podataka

  Voditelj obrade podataka je ORBICO d.o.o., Koturaška cesta 69, Zagreb, OIB 85611744662 (u daljnjem tekstu "Voditelj obrade").

  Kontrast, Florijana Andrašeca 22, Zagreb, OIB 57197539378, kontakt e-mail adresa kontrast@kontrast.hr obrađivat će podatke Sudionika u svojstvu Izvršitelja obrade podataka (dalje u tekstu „Izvršitelj obrade”).

 2. Prikupljeni osobni podatci, svrha obrade i pravna osnova

  Voditelj obrade obrađuje, u skladu s ovim informacijama, osobne i kontakt podatke koje su Sudionici dali u sklopu promocije, a posebno ime i prezime, telefonski broj, adresu stanovanja za sljedeće svrhe:

  • sudjelovanje u nagradnoj igri, sudjelovanje u izvlačenju te za dobitnike u svrhu slanja/dostave nagrada prema uvjetima navedenim u Pravilima nagradne igre. Sudjelovanje u promociji je dobrovoljno, ali u slučaju nepopunjavanja gore navedenih podataka, sudjelovanje upromociji neće biti moguće. Obrada osobnih podataka Sudionika omogućava sudjelovanje u promociji i njezinoj redovitoj izvedbi u ispunjavanju ugovornih obveza koje proizlaze iz Uredbe Članak 6. stavak 1. b Europske uredbe o privatnosti.
 3. Metode obrade podataka

  Osobni podaci Sudionika obrađuju se uz podršku informatičkih sredstava i zaštićeni su odgovarajućim sigurnosnim mjerama koje mogu jamčiti povjerljivost i sigurnost osobnih podataka. Konkretno, Voditelj obrade i drugi obrađivači podataka koji podržavaju Kontrast u pohranjivanju podataka Sudionika, poduzimaju odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka u svom posjedu od gubitka, krađe, kao i neovlaštenog korištenja, otkrivanja, odnosno izmjene osobnih podataka.

 4. Opseg komunikacije i distribucije podataka

  Kontrast u svrhe navedene u stavku 2, može dijeliti podatke Sudionika, koji su nužno potrebni za svaku vrstu obrade, sa sljedećim kategorijama subjekata:

  1. osobe, tvrtke ili profesionalne tvrtke koje pružaju pomoć i savjetovanje Kontrastu u računovodstvenim, administrativnim, pravnim, poreznim i financijskim pitanjima u vezi s pružanjem traženih usluga, zadužene za specifične aktivnosti obrade u skladu s važećim zakonodavstvom;
  2. subjekti, tijela ili tijela kojima je priopćavanje podataka obvezno na temelju odredaba zakona ili naloga tijela;
  3. subjekti koje je Voditelj obrade delegirao i/ili imenovao za obavljanje aktivnosti koje su strogo povezane s pružanjem tražene usluge i tehničkog održavanja (uključujući održavanje mrežne opreme i elektroničkih komunikacijskih mreža), zadužene za specifične aktivnosti obrade i za ovo propisno imenovani voditeljima obrade podataka u skladu s primjenjivim zakonodavstvom; i
  4. zaposlenici Voditelja obrade i Izvršitelja obrade zaduženi za administrativno i/ili tehničko upravljanje uslugama, voditelji IT platforme i dobavljači preko kojih se tražene usluge pružaju, odgovorne osobe specifičnih aktivnosti obrade i u tu svrhu propisno imenovani izvršitelji obrade podataka u skladu s važećim zakonodavstvom.
 5. Prijenos osobnih podataka

  Osobni podatci neće se prenositi izvan nacionalnog teritorija.

 6. Djeca mlađa od 18 godina

  Stranica na kojoj se nalazi promocija i sama promocija nisu namijenjeni osobama mlađim od 18 godina. Ako je Sudionik maloljetan, neće moći koristiti stranicu i sudjelovati u promociji.

 7. Prava sudionika

  Sudionik može, u bilo koje vrijeme i besplatno:

  1. dobiti potvrdu o postojanju ili nepostojanju podataka koji se na njega odnose i dobiti njihovu komunikaciju;
  2. poznati podrijetlo podataka, svrhe obrade i njezine metode, kao i logiku primijenjenu na obradu koja se provodi pomoću elektroničkih alata;
  3. zatražiti ažuriranje, ispravak ili integraciju podataka;
  4. ishoditi poništenje, transformaciju u anonimni oblik ili blokiranje svih podataka koji se obrađuju u suprotnosti sa zakonom, kao i suprotstaviti se, iz legitimnih razloga, obradi;
  5. opozvati, u bilo kojem trenutku i gdje je primjenjivo, privolu za obradu podataka, a da to ni na koji način ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole dane prije opoziva;
  6. zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka;
  7. u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka;
  8. dobiti prenosivost osobnih podataka koji se na njega odnose;
  9. predložiti prigovor.

  U bilo kojem trenutku, Sudionik može ostvariti gore navedena prava, promijeniti načine kontaktiranja, obavijestiti Izvršitelja obrade o svim ažuriranjima svojih podataka, zatražiti uklanjanje svojih osobnih podataka koje su priopćile treće strane ili dobiti dodatne informacije o obradi osobnih podataka od strane Izvršitelja na kontrast@kontrast.hr.

 8. Rok čuvanja osobnih podataka

  Izvršitelj će zadržati osobne podatke u razdoblju potrebnom za ispunjenje svrhe za koju su prikupljeni u skladu s gornjom stavkom 2. Osobni podatci sudionika promocije čuvat će se 120 dana od završetka promocije, nakon čega će biti uništeni.